Zespół Szkół nr 1 w Choczni

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Gimnazjum nr 1


Świetlica szkolna

DYPLOM honorowy za udział w konkursie   "ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI"


     Nasza szkoła w okresie od 06.10.2014 roku do 06.02.2015 roku wykonywała zadania konkursowe przewidziane regulaminem konkursu ogólnopolskiego: Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki ale również zabawy. Przystępując do konkursu przyjęliśmy na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzili przedstawiciele organizatora konkursu.

31 marca otrzymaliśmy dyplom honorowy
ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI.


Zadanie 1.
Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku.
Tym zadaniem zajęły się panie Sylwia Gałosz oraz Elżbieta Luzar
W dniu 15.01.2014 r. w naszej szkole odbyły się Jasełka dla klas 1-3 sp. oraz dla dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kaczynie.
W Jasełkach wystąpiły dzieci ze świetlicy oraz oddziału zerowego. W trakcie prób do przedstawienia szczególną uwagę zwrócono na operowanie głosem, dykcję.
Stroje do występów zostały przygotowane wspólnie z dziećmi i ich rodzicami. Dekorację wykonały nauczycielki.Zadanie 2.
Przeprowadzenie debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu.
Tym tematem zajęła się pani Agnieszka Socha-Biel.
Podczas debat dokonano nie tylko oceny dotyczącej żywności ale przede wszystkim wykazano jej pierwszorzędne znaczenie w życiu człowieka.
W szkole został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Zdrowie na talerzu”.
Dzieci poznały wartości owoców i warzyw, znają skutki niewłaściwego odżywiania (słodycze, napoje gazowane).

Zadanie 3.
Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na podstawie własnych przeżyć, zgromadzonych pamiątek i zdjęć.
Tym tematem zajęła się pani Agnieszka Socha-Biel.
Zadanie było bardzo atrakcyjne dla dzieci. Chętnie wypowiadały się na podany temat.
Dzieliły się przeżyciami z wakacji. Wszystkie dzieci znają i potrafią wymienić środki lokomocji, potrafią wskazać na mapie miejsca które odwiedzały w trakcie wakacji (zarówno w Polsce jaki i zagranicą).
Świetlica szkolna ogłosiła konkurs plastyczny pt „Wakacyjne podróże”.Zadanie 4.
Zorganizowanie w ramach tygodnia Harrego Pottera (bądź innego, wybranego przez szkołę bohatera – wybraliśmy książkę „ Czarnoksiężnik z krainy Oz” autorstwa L. Franka Bauma) konkursu na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki.
Tym tematem zajęła się pani Agnieszka Socha-Biel, Ksenia Wetula, Sylwia Gałosz.
Na zajęciach w świetlicy czytaliśmy fragmenty „ Czarnoksiężnika z krainy Oz” aby zachęcić dzieci do przeczytania książki.
W ramach tygodnia Czarnoksiężnika odbył się konkurs na czarodziejską różdżkę, czapeczkę, strój. Prezentacja odbyła się podczas balu andrzejkowego zorganizowanego przez świetlicę.
Jury nagrodziło 14 dzieci nagrodami głównymi, a 26 dzieci otrzymało wyróżnienia.Zadanie 5.
Rozmowa nt. bezpieczeństwa korzystania z Internetu i zakazu kontaktów z nieznajomymi w Sieci (szczególne uczulenie na przekazanie swoich danych, adresu, zachęty do spotkania).
Tym tematem zajęła się pani Agnieszka Socha-Biel i pan Wojciech Winter.
W ramach zajęć komputerowych na świetlicy dzieci wysłuchały prelekcji nt. bezpieczeństwa w sieci.
Szczególną uwagę zwrócono na przekazywaniu danych, zachęty do spotkań itp. Świetlica ogłosiła konkurs pt.: „Bezpieczeństwo w Internecie”.
Uczestnicy wykonali prace w programie Power Point.Zadanie 6.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem ZOO Jana Brzechwy.
Dzieci, które recytowały wiersze miały przygotowane również prace plastyczne .
Tym tematem zajęły się panie Agnieszka Socha-Biel i Sylwia Gałosz. Do jury zaprosiliśmy panią bibliotekarkę Dorotę Rułę.
15.12.2014 r. odbył się konkurs recytatorski. W konkursie udział wzięło 20 uczniów z klas 0-3.
Jury nagrodziło 4 dzieci –I miejsce, 3 dzieci-II miejsce, 4 wyróżnienia.
Recytacja rozwija zainteresowania i zamiłowania czytelnicze, kształtuje umiejętności zapamiętywania przez dzieci treści utworów, utrwala i rozwija zdolności recytatorskie

Zadanie 7.
Uczyć, bawić, wychowywać.
Tym tematem zajęły się panie Agnieszka Pasternak –Fraś i Agnieszka Socha –Biel.
Na świetlicy szkolnej przeprowadzono pogadanki z dziećmi na temat roli świetlicy.
Dzieci biorą aktywny udział w życiu świetlicy: znają regulamin, biorą udział w konkursach, zabawach, zajęciach, balach , wycieczkach, programach artystycznych.
Dzieci chętnie korzystają z zajęć jakie proponuje świetlica. Ogłoszono również konkurs plastyczny pt. „uczyć, bawić, wychowywać-świetlica szkolna”.Zadanie 8.
Zorganizowanie przez pracowników świetlicy szkolnej dnia wspólnego czytania pod nazwą Czytanie łączy pokolenia.
Tym zadaniem zajęły się panie Agnieszka Socha – Biel oraz Sylwia Gałosz.
Dzieciom na świetlicy szkolnej bajki, baśnie, bajeczki czytali rodzice, babcie oraz nauczyciele.
Dzieciom bardzo podobało się wspólne czytanie, które odbywało się przez cały tydzień pod hasłem: „Poranek z książką”.
Będzie to na pewno stały punkt pracy naszej świetlicy.
Wspólne czytanie pogłębia więzi emocjonalne ( szkoła-rodzina), rozwija myślenie, wyobraźnię, poszerza słownictwo i przygotowuje do aktywności czytelniczej.Zadanie 9.
Przygotowanie przez pracowników świetlicy szkolnej opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.Zadanie 10.
Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny spacer.
Tym zadaniem zajęły się panie Agnieszka Socha-Biel i Sylwia Gałosz.
W ciągu tygodnia poprzedzającego konkurs przeprowadzono prelekcję nt. zmieniającej się przyrody, piękna złotej polskiej jesieni.
Zapoznano dzieci z literaturą dotyczącą tej pory roku, również w trakcie spacerów po okolicy dzieci zwracały uwagę na charakterystyczne cechy jesieni.
Następnie świetlica szkolna ogłosiła konkurs „ Jesienny spacer”( zdjęcia, opowiadania, prace plastyczne).Zadanie 11.
Zorganizowanie, w ramach tygodnia Polska Złota Jesień konkursu na przygotowanie opowiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny spacer.
Tym zadaniem zajęły się panie Agnieszka Socha-Biel i Sylwia Gałosz.
W ciągu tygodnia poprzedzającego konkurs przeprowadzono prelekcję nt. zmieniającej się przyrody, piękna złotej polskiej jesieni.
Zapoznano dzieci z literaturą dotyczącą tej pory roku, również w trakcie spacerów po okolicy dzieci zwracały uwagę na charakterystyczne cechy jesieni.
Następnie świetlica szkolna ogłosiła konkurs „ Jesienny spacer”( zdjęcia, opowiadania, prace plastyczne).Zadanie 12.
Udział w kursie „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” przeprowadzony w formie e-learning przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Kurs ten ukończyła pani Agnieszka Socha-Biel.

Copyright © ZS nr1 w Choczni CHOCZNIA 2015