Zespół Szkół nr 1 w Choczni

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Gimnazjum nr 1


Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
W naszej szkole organizuje się również pomoc dla najmłodszych oraz ich rodzin w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzieci systematycznie uczestniczą w zajęciach, których celem jest pobudzenie ich psychoruchowego i społecznego rozwoju. Na spotkaniach przebiegających w radosnej atmosferze zabawy wykorzystujemy sprawdzone metody pracy z dzieckiem, miedzy innymi: terapię ręki, elementy terapii integracji sensorycznej czy aquaterapię. Aby korzystać z takiej formy wsparcia, należy posiadać wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zdjęcia przedstawiają dzieci objęte wczesnym wspomaganiem, które przez zabawy ruchowe i nie tylko, rozwijają coraz to nowsze umiejętności, ku radości ich samych, rodziców i pedagogów.

Copyright © ZS nr1 w Choczni CHOCZNIA 2015